Bharatpur Hotels

Laxmi Vilas Palace
   
Rajasthan Tour

(Heritage Hotel)
Hotel Laxmi Vilas Palace
Kakaji Ki Kothi,
Bharatpur – 312001, Rajasthan (India)